Програма Університету «Україна»

«Твій шанс»

Юний друже! Ось і закінчилося твоє навчання в середній школі. Перед тобою постало нелегке завдання – що робити далі? Дуже багато шляхів його розв’язання, але неодмінною передумовою твоєї успішності в майбутньому є якісна професійна підготовка. І на самому початку твого самостійного дорослого життя тобі не поталанило: через певні причини ти не пішов на ЗНО; або пішов, але не добрав якусь кількість балів; чи набраних тобою балів не вистачило, щоб вступити до омріяного навчального закладу, – словом, ти опинився зовсім не в тій ситуації, про яку мріяв, закінчуючи середню школу. Не падай духом і не опускай руки. Програти бій не означає, що битва програна в цілому. Ти тільки розпочинаєш важку роботу з розбудови свого особистого життя. І значною мірою від тебе залежить, буде воно піднесено щасливим чи принижено сіреньким. Якщо ти добре зрозумів сказане, то берися за справу.

У нашому навчальному закладі IV рівня акредитації, за 84-ма конкурентоспроможними на сучасному ринку праці спеціальностями, навчається понад 18 тисяч студентів. За загальною чисельністю студентів Університет «Україна» входить у першу трійку вузів України й успішно розвивається далі, а за підсумками набору студентів на 2014-2015 навчальний рік на денну форму навчання посідає перше місце серед недержавних вищих навчальних закладів.

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» може допомогти тобі з набуттям фаху. У ньому розпочинає діяти програма «Твій шанс».

Стартові умови такі. У тебе є документ про середню освіту, і не важливо, коли ти її (освіту) здобув. Тобі необхідно звернутися до університетуі повідомити, яку спеціальність ти хочеш отримати. В Університеті «Україна» є традиційні – інженерні, філологічні, економічні, правові, психологічні та новітні спеціальності – еколог, мікробіолог, імунолог, нанотехнолог, менеджер туризму, дизайнер, фахівець з фізреабілітації тощо.

Хто може вступати до нас на комбіновану форму навчання?

Ті абітурієнти, які:

 • не вступили на денну форму навчання;
 • не набрали достатню кількість балів з певних предметів за підсумками ЗНО;
 • не складали ЗНО;
 • мають атестат про середню освіту до 2007 року;
 • навчаються на стаціонарі, а другу освіту можуть здобути заочно, сплачуючи 50% її вартості;
 • працюють, але не мають вищої освіти;
 • працюють і хочуть здобути другу/третю вищу освіту;
 • є військовослужбовцями (зокрема перебувають у зоні АТО);
 • опікуються маленькими дітьми;
 • мають статус особи з інвалідністю чи належать до іншої пільгової категорії громадян України;
 • проживають у регіонах, а навчатися хочуть у столичному ВНЗ, у Києві;
 • є депутатами, дежавними службовцями і не можуть залишити роботу надовго;
 • є громадянами інших країн;
 • тимчасово позбавлені волі.

Інформацію про обрану спеціальність ти передаєш телефоном, електронною поштою або особисто в Приймальну комісію університету.

У результаті цих контактів повинен з’явитися контракт, у якому будуть визначені обов’язки сторін, правила гри, вартість послуг тощо.

Спеціальні ціни за надання освітніх послуг із використанням дистанційних технологій та Інтернет-підтримки за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра (гривень на рік):

Інститут / Факультет Спеціальність бакалавр спеціаліст магістр
Денна форма* Заочна форма* Денна форма* Заочна форма* Денна форма* Заочна форма*
Інститут економіки та менеджменту Облік і аудит 9500 7200 11000 8500 14000
Банківська справа 11000 8500 14000
Маркетинг 9500 7200 11000 8500 14000 13500
Менеджмент організацій 9500 7200 14000 13500
Менеджмент ЗЕД 11000 8500 14000 13500
Фінанси та кредит 9500 7200 11000 8500 14000
Інститут права та суспільних відносин Політологія 10000 8200
Правознавство 12500 8200 12500 12500 15000
Міжнародна інформація 12500 8200 12500 12500
Інститут соціальних технологій Соціальна робота 7500 6600 8500 7000 9500 8000
Фізична реабілітація 10000 7000 10500 7900 12000
Психологія 11000 7000 12000 11000 13500
Інститут філології та масових комунікацій Видавнича справа та редагування 11200 9500 12000 10300
Українська мова та література 7400 5200 8600 6300
Переклад 10300 7000 10500 12500 9000
Мова та література (східна: арабська) 14500 15500
Мова та література (східна: турецька) 14500 15500
Мова та література (східна: китайська) 14500 15500
Мова та література (східна: японська) 14500 15500
Мова та література (східна: гінді) 14500 15500
Документознавство та інформаційна діяльність 8700 7700 8800 8000 10000 9000
Технологія розробки, виготовлення та оформлення паковань 8600 9600
Журналістика 11600 9700 13000 10500 14000 12000
Туристичне обслуговування 11000
Туристичне обслуговування (східні мови) 12000
Інженерно-технологічний інститут Дизайн 12000 9000 13000 9000 13000 9000
Хімічна технологія неметалевих, тугоплавких і силікатних виробів 8700 7600 9000 8000 9500 8200
Технологія харчування 9000 7500 9900 7700 10500
Електронна побутова апаратура 8700 7600 9000 8000 9500 8200
Автомобілі та автомобільне господарство 9700 7500 9800 7500 11000 9600
Інститут коп'ютерних технологій Програмне забезпечення систем 11500 8500 12500 10700 14500
Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг 10500 7500 11500 9700 11500
Комп'ютерні системи та мережі 11500 8500 12500 10700 13500
Факультет біомедичних технологій Екологія та охорона навколишнього середовища 8300 6200
Мікробіологія та вірусологія 8300 6600 9600 9000 9800

Спеціальні ціни за надання освітніх послуг із використанням дистанційних технологій та Інтернет-підтримки за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (гривень на рік):

Назва спеціальності На основі базової загальної середньої освіти На основі повної загальної середньої освіти
Денна форма з використанням Інтернет-технологій Денна форма з використанням Інтернет-технологій Заочна форма з використанням Інтернет-технологій
Правознавство 8500 9500 8500
Бухгалтерський облік 6500 7500 6500
Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів 6500 7000 6500
Діловодство 6500 7000 6000
Видавнича справа та редагування 6500 7000 6000
Організація туристичного обслуговування 8000 9000
Організація туристичного обслуговування (східні мови) 10000 10000
Комерційна діяльність 6500 7500 6500
Виробництво кулінарної продукції 6500 7000 6500
Соціальна робота 6500 7500
Обслуговування комп’ютерних систем та мереж 7500 8500 7500
Розробка програмного забезпечення 7500 8500 7500
Виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів 5000 5500

Твоя співпраця з Університетом «Україна» розпочинається з того, що ти обрав спеціальність, форму навчання (денна, заочна, дистанційна, або їх комбінації). Після цього проводиться вступне тестування, метою якого є виявлення матеріалу, який ти не засвоїв у середній школі і без знань якого не зможеш навчатися в університеті. За результатами цього дослідження формуються програми «підтягування» або «вирівнювання» знань, за якими буде організовано навчання.

У відповідності зі спеціальностями, які є в Університеті “Україна”, при зарахуванні за результатами ЗНО до уваги беруться дисципліни: математика, фізика, хімія, українська мова та література, історія України, всесвітня історія, світова література, географія, біологія, іноземна мова. З цих же предметів проводиться вступне тестування, за результатами якого організовується курсове навчання у групах «вирівнювання» знань.

Після засвоєння цих програм проводиться підсумкове тестування. Якщо його результати виявилися позитивними, тебе переводять на звичайний режим роботи вузу. А якщо ні, то відповідні програми коригуються, і ти знову йдеш на повторне «вирівнювання», аж поки не буде досягнута поставлена мета.

Послугами програми «Твій шанс» можуть скористатися ті, хто закінчив школу раніше, попрацював і переконався, що без вищої освіти важко досягти успіху в житті. Після закінчення Університету «Україна» за таким алгоритмом ти отримаєш документ (диплом, сертифікат, посвідчення тощо) про вищу освіту.

Університет «Україна» – вищий навчальний заклад недержавної форми власності, його створила група українських передових учених і педагогів на основі самоініціативи як заклад, що надає високоякісні освітні послуги, у першу чергу людям з особливими потребами, сиротам, громадянам із соціально незахищених родин та ін. В основу діяльності університету покладено високу відповідальність перед споживачем за якість підготовки. Про це свідчать результати його роботи, досягнуті за 15 років існування. Філософія творчої праці колективу ґрунтується на переконанні в тому, що всі люди мають однакові права і їм треба надати шанси, щоб вони могли самореалізуватися. Нині панівний підхід в українській освіті, що ставить за мету надання можливостей навчатися тільки найкращим, є недолугим. Не буває не талановитих учнів – трапляються бездарні вчителі.

І найголовнішим у нашій програмі є те, що ти, паралельно з навчанням в Університеті «Україна», можеш навчатися в одному з європейських ВНЗ, або за їхніми програмами і під керівництвом їхніх викладачів у нас.

Університет діє на підставі міжнародних угод з нашими європейськими партнерами:

­ Міжнародна Корпорація Університетів та Коледжів (Велика Британія) – всі ліцензовані спеціальності Університету «Україна»;

­ Шяуляйський університет (Литва) - магістерська програма із соціальної роботи,

­ Мюнхенська Академія Міжнародних Відносин(Німеччина) – програма МВА-старт (бізес адміністрування, лідерство і бізнес),

­ Вища школа Міжнародних стосунків та Американістики (Варшава, Польща) – міжнародне право, екологія, Дипломатія та міжнародні відносини, національна та міжнародна безпека, кадровий консалтинг і управління персоналом, державне управління і самоврядування, економічний менеджмент,

­ Гуманітарно-Теологічна вища школа (Варшава, Польща)- менеджмент туризму, педагогіка, теологія, профілактична медицина,

­ Академія фінансів та бізнесу «Вістула» (Варшава, Польща) – економіка, соціологія, фінанси,

­ Центрально-Європейський університете (Словаччина) – міжнародні відносини, міжнародна інформація, менеджмент раціонального природокористування, комп’ютерні науки.

У закордонних ВНЗ навчання проводиться відповідно до європейських програм подвійних дипломів ERASMUS (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students).

Якщо обрана тобою спеціальність у закордонному навчальному закладі не співпадає зі спеціальністю, на якій навчаєшся в університеті «Україна», це не є проблемою. Для таких студентів ми організовуємо спеціальну інтегровану програму навчання, в яку будуть включені дисципліни, обраної тобою іноземної програми.

При навчанні на програмі «Твій шанс», оплата в закордонному навчальному закладі становить 1200 євро за повний курс навчання на бакалавраті або магістратурі. Дякуючи тому, що ми маємо між університетські угоди, ціна за навчання на нашій програмі вдвічі менша ніж у європейській країні

Вартість освітніх послуг Університету «Україна» в рамках міжнародної програми «Подвійний диплом» за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста і магістра (гривень на рік):

Інститут / Факультет Спеціальність бакалавр спеціаліст магістр
Денна форма* Заочна форма* Денна форма* Заочна форма* Денна форма* Заочна форма*
Інститут економіки та менеджменту Облік і аудит 6650 5040 7700 5950 9800
Банківська справа 7700 5950 9800
Маркетинг 6650 5040 7700 5950 9800 9450
Менеджмент організацій 6650 5040 9800 9450
Менеджмент ЗЕД 7700 5950 9800 9450
Фінанси та кредит 6650 5040 7700 5950 9800
Інститут права та суспільних відносин Політологія 7000 5740
Правознавство 8750 5740 8750 8750 10500
Міжнародна інформація 8750 5740 8750 8750
Інститут соціальних технологій Соціальна робота 5250 4620 5950 4900 6650 5600
Фізична реабілітація 7000 4900 7350 5530 8400
Психологія 7700 4900 8400 7700 9450
Інститут філології та масових комунікацій Видавнича справа та редагування 7840 6650 8400 7210
Українська мова та література 5180 3640 6020 4410
Переклад 7210 4900 7350 8750 6300
Мова та література (східна: арабська) 10150 10850
Мова та література (східна: турецька) 10150 10850
Мова та література (східна: китайська) 10150 10850
Мова та література (східна: японська) 10150 10850
Документознавство та інформаційна діяльність 6090 5390 6160 5600 7000 6300
Технологія розробки, виготовлення та оформлення паковань 6020 6720
Журналістика 8120 6790 9100 7350 9800 8400
Туристичне обслуговування 7700
Туристичне обслуговування (східні мови) 8400
Інженерно-технологічний інститут Дизайн 8400 6300 9100 6300 9100 6300
Хімічна технологія неметалевих, тугоплавких і силікатних матеріалів 6090 5320 6300 5600 6650 5740
Технологія харчування 6300 5250 6930 5390 7350
Електронні прилади та пристрої 6090 5320 6300 5600 6650 5740
Автомобілі та автомобільне господарство 6790 5250 6860 5250 7700 6720
Інститут коп'ютерних технологій Програмне забезпечення систем 8050 5950 8750 7490 10150
Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг 7350 5250 8050 6790 8050
Комп'ютерні системи та мережі 8050 5950 8750 7490 9450
Факультет біомедичних технологій Екологія та охорона навколишнього середовища 5810 4340
Мікробіологія 5810 4620 6720 6300 6860

Вартість освітніх послуг Коледжу «Освіта» в рамках міжнародної програми «Подвійний диплом» за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (гривень на рік):

Спеціальність молодший спеціаліст
Денна форма* Заочна форма*
Правознавство 6650 6800
Бухгалтерський облік 5250 5200
Фінанси і кредит
Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів 4900 5200
Діловодство 4900 4800
Видавнича справа та редагування 4900 4800
Організація туристичного обслуговування 6300
Організація туристичного обслуговування (східні мови) 7000
Комерційна діяльність 5250 5200
Виробництво кулінарної продукції 5600 6000
Соціальна робота 5250
Обслуговування комп’ютерних систем та мереж 5950 6000
Розробка програмного забезпечення 5950 6000
Виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів 3850

Перед тобою відкривається дорога у широкий світ. Залишається тільки об’єднати твій вибір і твої бажання з можливостями Університету «Україна» та важко попрацювати 3-6 років. Такі зусилля варті того, бо вони закладають основу твого щасливого життя в подальшому. Запрошуючи до студентського братства молодих людей, беремо на себе зобов’язання підготувати з них не тільки високоякісних фахівців, а й громадян-патріотів, майбутню національну еліту. Нехай щастить! Чекаємо на тебе в Університеті «Україна»!

ПРИХОДЬ: м. Київ (станція метро «Житомирська»),

вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 (Приймальна комісія)

ТЕЛЕФОНУЙ: з 9:00 до 18:00 за телефонами + 380-44-409-27-62;

+ 380-44-424-70-08;

з 8:00 до 20:00 за телефонами + 380-067-441-19-34;

+ 380-063-141-07-56;

+ 380-066-132-30-03.

ПИШИ: pkuu@vmurol.com.ua;

ЧИТАЙ БІЛЬШЕ ТУТ: vmurol.com.ua/, vo.ukraine.edu.ua/

Докладну консультацію щодо особливостей вступу та окремих спеціальностей ти можеш отримати у відповідальних співробітників університету:

Підрозділ П.І.Б. Телефон
Примальна комісія Пихтя Юлія Валеріївна, посада (044)-409-27-62
Діденко Анастасія Юріївна, посада (044)-424-70-08
Пупкова Людмила Миколаївна, посада (067)-441-19-34
Інститут права та суспільних відносин Потребчук Марина Володимирівна, посада (093)-993-60-35
Сенченко Людмила Василівна, заступник завідувача кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права (093)-634-19-94
Ямкова Ірина Миколаївна, заступник завідувача кафедри цивільно-господарського та кримінального права (063)-569-78-95
Галактіонова Ірина Володимирівна, заступник завідувача кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій (066)-247-67-09
Юркіна Тетяна Олександрівна,заступник завідувача кафедри теорії держави і права та міжнародної інформації (093)-905-23-90
Фаст Олексій Олександрович, посада (06)7-442-54-66
Інститут економіки та менеджменту Іванова Катерина Іванівна, посада (093)-775-90-79
Інститут комп’ютерних технологій Засуха Наталія Іванівна, посада (067)-601-58-88
Інститут соціальних технологій Дроботько Надія Олегівна, посада (093)-253-32-44
Інженерно-технологічний інститут Щирська Оксана Володимирівна, посада (063)-141-07-56
Інститут філології та масових комунікацій Танська Людмила Вацлавівна, посада (066)-132-30-03
Факультет біомедичних технологій Сергійчук Наталія Миколаївна, посада (067)-224-24-19

Також ти нас можеш знайти у всіх областях і районах України, в регіональних і локальних центрах дистанційного навчання та інститутах, філіях і коледжах університету «Україна».

Ректорат Університету «Україна»

Програма Університету «Україна»

«Твій шанс»

Юний друже!Ось і закінчилося твоє навчання в середній школі. Перед тобою постало нелегке завдання – що робити далі? Дуже багато шляхів його розв’язання, але неодмінною передумовою твоєї успішності в майбутньому є якісна професійна підготовка. І на самому початку твого самостійного дорослого життя тобі не поталанило: через певні причини ти не пішов на ЗНО; або пішов, але не добрав якусь кількість балів; чи набраних тобою балів не вистачило, щоб вступити до омріяного навчального закладу, – словом, ти опинився зовсім не в тій ситуації, про яку мріяв, закінчуючи середню школу. Не падай духом і не опускай руки. Програти бій не означає, що битва програна в цілому. Ти тільки розпочинаєш важку роботу з розбудови свого особистого життя. І значною мірою від тебе залежить, буде воно піднесено щасливим чи принижено сіреньким. Якщо ти добре зрозумів сказане, то берися за справу.

У нашому навчальному закладі IV рівня акредитації, за 84-ма конкурентоспроможними на сучасному ринку праці спеціальностями, навчається понад 18 тисяч студентів. За роки функціонування Університет "Україна" випустив понад 120 тисяч фахівців провідних галузей національної економіки.

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» може допомогти тобі з набуттям фаху. У ньому розпочинає діяти програма«Твій шанс».

Стартові умови такі: у тебе є документ про середню освіту, і не суттєво, коли ти її (освіту) здобув. Тобі необхідно звернутися до університету і повідомити, яку спеціальність ти хочеш отримати. В Університеті «Україна» є традиційні – інженерні, філологічні, економічні, правові, психологічні та новітні спеціальності – еколог, мікробіолог, імунолог, нанотехнолог, менеджер туризму, дизайнер, фахівець з фізреабілітації тощо.

Хто може вступати до нас на навчання?

Ті абітурієнти, які:

· не вступили на денну форму навчання;

· не набрали достатню кількість балів з певних предметів за підсумками ЗНО;

· не складали ЗНО у цьому році;

· навчаються на стаціонарі, а другу освіту можуть здобути заочно, сплачуючи 50% її вартості;

· працюють, але не мають вищої освіти;

· працюють і хочуть здобути другу/третю вищу освіту;

· є військовослужбовцями (зокрема перебувають у зоні АТО);

· опікуються маленькими дітьми;

· мають статус особи з інвалідністю чи належать до іншої пільгової категорії громадян України;

· проживають у регіонах, а навчатися хочуть у столичному ВНЗ, у Києві;

· є депутатами, державними службовцями і не можуть залишити роботу надовго;

· є громадянами інших країн;

· тимчасово позбавлені волі.

Інформацію про обрану спеціальність ти передаєш телефоном, електронною поштою або особисто в Приймальну комісію університету.

У результаті цих контактів повинен з’явитися контракт, у якому будуть визначені обов’язки сторін, правила гри, вартість послуг тощо.

Твоя співпраця з Університетом «Україна» розпочинається з того, що ти обрав спеціальність, форму навчання (денна, заочна, дистанційна, або їх комбінації). Після цього проводиться вступне тестування, метою якого є виявлення матеріалу, який ти не засвоїв у середній школі і без знань якого не зможеш навчатися в університеті. За результатами цього дослідження формуються програми «підтягування» або «вирівнювання» знань, за якими буде організовано навчання.

У відповідності зі спеціальностями, які є в Університеті “Україна”, при зарахуванні за результатами ЗНО до уваги беруться дисципліни: українська мова та література, математика, фізика, хімія, історія України, географія, біологія, іноземна мова. З цих же предметів проводиться вступне тестування, за результатами якого організовується курсове навчання у групах «вирівнювання» знань.

Після засвоєння цих програм проводиться підсумкове тестування. Якщо його результати виявилися позитивними, тебе переводять на звичайний графік навчального процесу ВНЗ. А якщо ні, то відповідні програми коригуються, і ти знову йдеш на повторне «вирівнювання», аж поки не буде досягнута поставлена мета.

Послуги програми «Твій шанс» можуть бути прийнятними і корисними також для тих, хто закінчив школу раніше, попрацював і переконався, що без вищої освіти важко досягти успіху в житті. Після закінчення Університету «Україна» за таким алгоритмом ти отримаєш документ (диплом, сертифікат, посвідчення тощо) про вищу освіту.

Університет «Україна» – вищий навчальний заклад недержавної форми власності, його створила група українських передових учених і педагогів на основі самоініціативи як заклад, що надає високоякісні освітні послуги, у першу чергу людям із інвалідністю, сиротам, громадянам із соціально незахищених родин та ін. В основу діяльності університету покладено високу відповідальність перед споживачем за якість підготовки. Про це свідчать результати його роботи, досягнуті за 16 років функціонування. Філософія творчої праці колективу ґрунтується на переконанні в тому, що всі люди мають однакові права і їм треба надати шанси, щоб вони могли самореалізуватися. Нині панівний підхід в українській освіті, що ставить за мету надання можливостей навчатися тільки найкращим, є недолугим. Не буває неталановитих учнів – трапляються бездарні вчителі.

І найголовнішим у нашій програмі є те, що ти, паралельно з навчанням в Університеті «Україна», можеш навчатися в одному з європейських ВНЗ за їхніми програмами і під керівництвом їхніх викладачів у нас.

Університет діє на підставі міжнародних угод із нашими європейськими партнерами:

· ­Міжнародна Корпорація Університетів та Коледжів (Велика Британія) – всі ліцензовані спеціальності Університету «Україна»;

· ­Шяуляйський університет (Литва) – магістерська програма із соціальної роботи;

· ­Мюнхенська Академія Міжнародних Відносин (Німеччина) – менеджмент адміністрування;

· ­Вища школа Міжнародних стосунків та Американістики (Варшава, Польща) – міжнародне право, екологія, дипломатія та міжнародні відносини, національна та міжнародна безпека, кадровий консалтинг і управління персоналом, державне управління і самоврядування, економічний менеджмент;

· ­Гуманітарно-Теологічна вища школа (Варшава, Польща) – менеджмент туризму, педагогіка, теологія, профілактична медицина;

· ­Академія фінансів та бізнесу «Вістула» (Варшава, Польща) – економіка, соціологія, фінанси;

· ­Центрально-Європейський університет (Словаччина) – міжнародні відносини, міжнародна інформація, менеджмент раціонального природокористування, комп’ютерні науки.

У закордонних ВНЗ навчання проводиться відповідно до європейських програм подвійних дипломів ERASMUS (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students).

Якщо обрана тобою спеціальність у закордонному навчальному закладі не збігається зі спеціальністю в Університеті «Україна», це не є проблемою. Для таких студентів ми організовуємо спеціальну інтегровану програму навчання, в яку будуть включені дисципліни обраної тобою іноземної програми.

При навчанні на програмі «Твій шанс» оплата закордонному навчальному закладу становить не більше 1200 євроза повний курс навчанняна бакалавраті або в магістратурі. Дякуючи тому, що ми маємо міжуніверситетські угоди, ціна за навчання на нашій програмі удвічі менша, ніж у європейській країні.

Вартість освітніх послуг Університету «Україна» в рамках міжнародної програми «Подвійний диплом» за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста і магістра(гривень на рік):

Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма
Інститут економіки та менеджменту Облік і аудит 6650 5040 7700 5950 9800
Маркетинг 6650 5040 7700 5950 9800 9450
Менеджмент ЗЕД 7700 5950 9800 9450
Інститут права та суспільних відносин Політологія 7000 5740
Міжнародна інформація 8750 5740 8750 8750
Фізична реабілітація 7000 4900 7350 5530 8400
Інститут філології та масових комунікацій Видавнича справа та редагування 7840 6650 8400 7210
Переклад 7210 4900 7350 8750 6300
Мова та література (східна: турецька) 10150 10850
Мова та література (східна: японська) 10150 10850
Технологія розробки, виготовлення та оформлення паковань 6020 6720
Туризм(за видами) 7700
Інженерно-технологічний інститут Дизайн 8400 6300 9100 6300 9100 6300
Технологія харчування 6300 5250 6930 5390 7350
Автомобілі та автомобільне господарство 6790 5250 6860 5250 7700 6720
Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг 7350 5250 8050 6790 8050
Факультет біомедичних технологій Екологія та охорона навколишнього середовища 5810 4340

Вартість освітніх послуг Коледжу «Освіта» в рамках міжнародної програми «Подвійний диплом» за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста(гривень на рік):

Денна форма Заочна форма
Правознавство 6650 6800
Фінанси і кредит
Діловодство 4900 4800
Туристичне обслуговування 6300
Комерційна діяльність 5250 5200
Соціальна робота 5250
Розробка програмного забезпечення 5950 6000

Дорогий друже!Перед тобою відкривається дорога у широкий світ. Залишається тільки об’єднати твій вибір і твої бажання з можливостями Університету «Україна» та добросовісно попрацювати 3-6 років. Такі зусилля варті того, бо вони закладають основу твого подальшого щасливого життя. Ми, запрошуючи до студентського братства молодих людей, беремо на себе зобов’язання підготувати з них не тільки високоякісних фахівців, а й громадян-патріотів, майбутню національну еліту.

Нехай щастить! Чекаємо на тебе в Університеті «Україна»!

ПРИХОДЬ:м. Київ (станція метро «Житомирська»),

вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 (Приймальна комісія)

ТЕЛЕФОНУЙ: з 9:00 до 20:00 за телефонами + 380-44-409-27-62;

+ 380-44-424-70-08;

з 8:00 до 20:00 за телефонами + 380-067-441-19-34;

+ 380-063-141-07-56;

+ 380-066-132-30-03.

ПИШИ:pkuu@vmurol.com.ua;

ЧИТАЙ БІЛЬШЕ ТУТ:vo.ukraine.edu.ua.

Докладну консультацію щодо особливостей вступу та окремих спеціальностей ти можеш отримати у відповідальних співробітників університету:

Підрозділ П.І.Б. Телефони
Інститут права та суспільних відносин Фаст Олексій Олександрович (067)-442-54-66
Інститут економіки та менеджменту Іванова Катерина Іванівна (093)-775-90-79
Інститут комп’ютерних технологій Засуха Наталія Іванівна (067)-601-58-88
Інститут соціальних технологій Дроботько Надія Олегівна (093)-253-32-44
Інженерно-технологічний інститут Щирська Оксана Володимирівна (063)-141-07-56
Інститут філології та масових комунікацій Танська Людмила Вацлавівна (066)-132-30-03
Факультет біомедичних технологій Сергійчук Наталія Миколаївна (067)-224-24-19
Приймальна комісія Грицанчук Геворг Олександрович (067)-464-14-35
Прокопенко Юлія Василівна (044)-409-27-62
Кiлькiсть переглядiв: 366

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.